Zásady správné ochrany před koronavirem

Jak se chránit proti koronaviru? Mezi nejzákladnější principy ochrany patří:

Noste roušku nebo jinak překrytou oblast úst a nosu

Antibakteriální roušky chrání nejen vás, ale i ostatní. Momentálně je povinné jej nosit v MHD, vlacích, obchodech, lékárnách a jiných zdravotnických prostorech - a dokonce i venku. Před nasazením roušky si důkladně umyjte nebo vydezinfikujte ruce, nezapomeňte si roušku v oblasti kořene nosu upevnit a po použití složit pouze pomocí gumiček či tkaniček. Při nošení roušky se ho nedotýkejte, rouška by pak ztrácelo svůj význam. Roušku netřeba nosit v domácnosti, pokud nejste infikován. Tip: Účinnější než roušky jsou respirátory. Vhodnější balení - respirátory 20 ks i větší balíky zakoupíte na Rouskoshop.cz.

Důkladné mytí rukou

Doporučuje se přibližně 40 sekundové mytí rukou mýdlem a vodou. Chemická skladba mýdla rozrušuje ochranný obal viru. Mýdlo po kontaktu s vodou vytvoří amfifílie, které se navážou na obal viru a rozloží ho. Netřeba zapomínat na to, že složení mýdla neútočí pouze na tukové obal viru, ale také na tukovou vrstvu naší pokožky, proto je důležité se pak o pokožku rukou i důkladně postarat aby nedošlo k narušení epitelu. I narušená pokožka může být vstupní branou pro virus nebo jinou infekci.

Dezinfekce předmětů, se kterými přicházíme často do styku

Klíče, mobil, kliky, elektrotechnika a různé jiné povrchy třeba dezinfikovat prostředky na bázi chlornanu sodného. Dezinfikujte kliky, klíče, mobily hlavně po příchodu zvenku.

Izolace od vnějšího prostředí

Zdržování se doma a větrání obytných prostor je velmi důležité. Bráníte tak šíření nákazy na jiné lidi a chráníte tak i sebe sama.

Dodržujte požadovaný odstup

Odstup od dalších lidí v řadě u pokladny by měl být alespoň 1,5 -2 metry.

Nezapomínejte na pitný režim

Vstupní branou pro infekci je hlavně sliznice ústní a nosní dutiny. Proto musí být zajištěna správná hydratace těchto sliznic, aby nedošlo k jejich vysušení, následnému narušení a přichycení infekce.

Nedotýkejte se obličeje

Když se dotkneme povrchu je možné, že virus se přilepí na naši pokožku a může se tak přenést do očí, nosních dírek nebo úst (tj. do slizničních oblastí). Tyto oblasti jak jsme zmiňovali výše poskytují mnohem přímější způsob přenosu infekce do respiračního systému, kde se může množit. Možná tento bod prevence zní jednoduše, ale není. Výzkumy dokazují, že většina lidí se dotýká obličeje právě v těchto oblastech, i když nejsou si toho vědomi. Studie dokazují, že v průměru se člověk dotkne úst, nosu a očí až 16krát za hodinu.

Publikováno: 09. 03. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Ostatní

Autor: Romana Musilová