Jak na pojištění proti škodám, které může způsobit zaměstnanec?

Díky širokému výběru pojišťovacích produktů na trhu se dnes lze pojistit prakticky na cokoliv. Vždy je však nutno zvážit, zda konkrétní pojistka má nebo nemá smysl. Mezi druh pojištění, které rozhodně smysl mají, patří pojištění odpovědnosti za škody, které může způsobit zaměstnanec zaměstnavateli. A to samozřejmě při výkonu činnosti, která vyplývá z jejich pracovněprávního vztahu. Zvážit takovou pojistku je potřeba zejména tehdy, pokud zaměstnanec má v rukou vyšší míru zodpovědnosti.

Každý zaměstnanec má jinou zodpovědnost

Ačkoliv každý ze zaměstnanců ve firmě má nepochybně důležitou úlohu, v některých případech jsou vykonávané činnosti z povahy věci rizikovější. Jsou to situace, kdy může snadněji vzniknout pojistná událost. Proto pojišťovny u svých komerčních produktů mají pojistky nastaveny podle míry rizika, které daný zaměstnanec představuje. Jako příklad si můžeme vzít ERGO pojišťovnu, kde existují hned 3 kategorie, do kterých lze zaměstnance zařadit. Jako to základní je to pojištění Standard, které je ideální pro většinu zaměstnanců a zahrnuje:
  • Pojistnou ochranu v širokém rozsahu
  • Nízkou míru spoluúčasti
  • Celosvětovou platnost
Také jsou tady ale varianty pro řidiče, a to varianta Řidič, a poté také varianta Řidič PLUS. První zmiňovaná je určena pro zaměstnance využívající služební vozidlo nebo obsluhující stroje, druhá potom pro ty zaměstnance, kteří používají služební vozidlo také pro své soukromé účely.

Kdo si může pojištění sjednat?

Pojištění si může sjednat prakticky každý, kdo o to vysloví zájem. Může se jednat jak o samotného zaměstnance, tak ale v mnoha případech také od zaměstnavatele. U pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, v případě že jej sjednává zaměstnavatel, bývá možnost uplatnit třeba hromadnou slevu. Pochopitelně za předpokladu, že chce zaměstnavatel pojistit více zaměstnanců.

Publikováno: 26. 11. 2020 / Aktualizováno: 16. 02. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Romana Musilová